Integrovaný záchranný systém

Informujte obyvatele včas a dejte jim přesné pokyny

Proč AD24?

Varujte obyvatele v případě nebezpečí

Unikly nebezpečné látky do ovzduší? Dejte lidem vědět přímo na ulici. Akutní nebezpečí? Lidí se to dozví přímo, ikdyž nemají telefon v kapse.

Využijte obrazovky při hledání dětí či zločinců

Ztratilo se dítě? Využijte obrazovky k okamžité distribuci fotografie ztracené osoby. Utekla nebezpečná osoba? Dejte vědět lidem v okolí.

Koordinujte obyvatele při různých akcích

Dejte lidem vědět, co se bude dít a jak se mají zachovat. Pomožte jim zorientovat se ve složité situaci.

Vzdělávejte obyvatele

Platformu AD24 můžete využít ke vzdělávání obyval, aby pomáhali předcházet zbytečným úrazům, nehodám a podobně.