Informace o zpracování osobních údajů

Vaše kontaktní údaje (jméno a email) současně se zněním Vašeho dotazu, problému nebo vzkazu zpracováváme i v případě využití kontaktního formuláře a chatbotu. Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které je založeno na zákonném důvodu plnění ze smlouvy, splnění právní povinnosti, našem oprávněném zájmu, nebo Vašem souhlasu pro účely zasílání našich informačních newsletterů a činění jiných marketingových aktivit.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je společnost AD24 a.s., IČ 06668020, se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování AD24 a.s., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, adresa elektronické pošty podpora@ad24.cz nebo telefon +420 722 555 556.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů správcem je:

 • Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • zpracování nezbytné pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení;
 • zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení;
 • zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • odbavení objednávek, 
 • plnění ze smlouvy, 
 • evidence smlouvy, 
 • obrana práv a povinností, 
 • registrace do účtu a jeho administrace, 
 • zasílání informačních newsletterů, 
 • pořádání událostí, činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě, 
 • odbavení dotazů z kontaktního formuláře a 
 • usnadnění pohybu na webových stránkách.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

 • Informace o uzavřených smlouvách a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme po dobu 10 let od ukončení smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.
 • Navíc nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5-10 let.
 • Doba zpracování emailů při registraci do newsletterů a chatbotu je 4 roky.
 • Pokud jste se registrovali do uživatelského účtu, ale nedošlo k uzavření smlouvy mezi námi, budou Vaše osobní údaje zadané při registraci zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od realizace posledního přístupu do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení.

5. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč

 • Identifikační údaje
  Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše poptávky.
 • Adresní údaje
  Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) potřebujeme k tomu, abychom Vám byli případně schopni zaslat případná oznámení. Zároveň je potřebujeme pro to, abychom Vás byli schopni přesně identifikovat. 
 • Kontaktní údaje
  Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu objednávky. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.
  Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky, takže si u nás nebudete moci vytvořit objednávku.
  Vaše kontaktní údaje (jméno a email) současně se zněním Vašeho dotazu, problému nebo vzkazu zpracováváme i v případě využití kontaktního formuláře a chatbotu. Tyto údaje nám slouží k poskytnutí lepší podpory našim uživatelům a zájemcům o využití služby s ohledem na možnou historii komunikace s naší podporou či obchodním oddělením nebo třeba za účelem prokazování Vašeho uplatnění práv z vadného plnění.
 • Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje)
  Jestliže se u nás zaregistrujete, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nemohli umožnit.
 • IP adresu při registraci
  Při registraci náš systém uloží IP adresu, ze které byla registrace provedena. V případě problémů se zneužítím vašich údajů, slouží nám IP adresa k vyšetření celé události.
 • Druh služeb (informace o uzavřené smlouvě)
  Jakmile si od nás objednáte naše služby, uchováme si o Vás informaci o Vaší objednávce, abychom věděli, jaké služby Vám máme poskytovat, v jakém objemu a drželi si o objednávkách přehled. 
 • Cookies
  Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili pohyb na našich webových stránkách a zároveň abychom naše stránky mohli neustále vylepšovat, zpracováváme i cookies. Naše cookies si můžete nastavit zde. Pokud si o našich cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

6. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje, pokud jsme k tomu získali Váš souhlas

 • Když si objednáte naše služby, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení. To jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, slevách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit. Zároveň Vám na email budeme zasílat informace o tom, jakým způsobem lze naši službu využívat, abychom Vám práci s ní co nejvíce zjednodušili.
 • Pokud jste nám k tomu dali souhlas, třeba na několika místech našich webových stránek, můžeme si uchovávat Váš email i pro další účely, než je výše uvedeno, a to například pro zasílání informací o našich akcích a službách, které nesouvisí tolik se službami, které jste si u nás už koupili (newslettery). Taktéž si na základě Vašeho souhlasu můžeme uchovávat Vaše jméno a příjmení, abychom s Vámi mohli lépe jednat a správně Vás oslovovat. Opět se máte možnost z odběru těchto newsletterů kdykoli odhlásit.

  Jakýkoli svůj souhlas můžete také kdykoli odvolat tak, že nám napíšete email na adresu podpora@ad24.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

7. Další příjemci osobních údajů

 • Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.
 • Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“
 • Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní, vývojáři aplikace apod.), nicméně vždy se předem ujišťujeme, že o Vaše osobní údaje pečují minimálně stejně dobře jako my. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Práva subjektu údajů

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávnění, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
 • Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte také právo obrátit se na soud a žádat účinnou soudní ochranu.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email podpora@ad24.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.