Cookies

 1. Společnost AD24 a.s., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČ 06668020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23088, jakožto provozovatel této webové stránky, a AD24 a.s., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČ 06668020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23088, jako společní správci osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívaná na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • přizpůsobení reklamy vašim zájmům;
  • fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu podpora@ad24.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, CZ;
  • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA;
  • HubSpot, Inc., 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA;
  • Imper CZ s.r.o., Viktora Huga 359/6, 150 00 Praha 5, CZ;
  • Breezy s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, CZ;
  • Linkedin, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA;
 9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
  • https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr
  • https://www.facebook.com/policy.php
  • https://legal.hubspot.com/cookie-policy
  • https://imper.cz/ochrana-osobnich-udaju/
  • https://www.solidpixels.net/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju
  • https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 10. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
  1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
   Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
   Nutné CookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies

   1 rok

   AD24, Hubspot
   Nutné __cfduid Používá se v obsahové síti Cloudflare k identifikaci důvěryhodného webového provozu. 1 rok Cloudfare, Hubspot
   Nutné SERVERID Tento soubor cookie slouží k přiřazení návštěvníka konkrétnímu serveru – tato funkce je nezbytná pro funkčnost webových stránek. 1 den, session AD24, Breezy
   Statistické _ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 2 roky AD24, Hubspot, Google
   Statistické _gat Používá se službou Google Analytics k řízení rychlosti požadavků 1 den AD24, Hubspot, Google
   Statistické _gid Registruje jedinečné ID, které se používá k generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 1 den AD24, Hubspot, Google
   Statistické collect Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka mezi zařízeními a marketingovými kanály. session Google
   Statistické History.store Obsahuje ID návštěvníka – slouží k sledování navigace a interakce návštěvníků na webu pro interní optimalizaci webových stránek. session AD24, Breezy
   Marketingové __ab12# Slouží k identifikaci zákazníka 1 rok AD24, Hubspot
   Marketingové __hluid Používá se k identifikaci návštěvníka v rámci návštěv a zařízení. To umožňuje webové stránce prezentovat návštěvníkům relevantní reklamu – služba je poskytována reklamními body třetích stran, což umožňuje inzerentům nabízení v reálném čase. 1 rok AD24, Hubspot
   Marketingové __hmpl Slouží k identifikaci zákazníka trvalé Hubspot
   Marketingové __hssrc Shromažďuje anonymní statistické údaje týkající se návštěv webových stránek uživatelů, jako je počet návštěv, průměrný čas strávený na webu a jaké stránky byly načteny. Účelem je segmentace uživatelů webu podle faktorů, jako jsou demografické údaje a geografická poloha, aby média a marketingové agentury mohly strukturovat a porozumět svým cílovým skupinám, aby umožnily přizpůsobenou online reklamu. session AD24, Hubspot
   Marketingové __ptq.gif Odesílá data marketingové platformě Hubspot o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka mezi zařízeními a marketingovými kanály. session AD24, Hubspot
   Marketingové _fbp Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. 1 den AD24, Hubspot, Facebook
   Marketingové _gcl_au Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na internetových stránkách pomocí svých služeb. 3 měsíce Hubspot, Google
   Marketingové AA003 Shromažďuje informace o chování návštěvníků na více webových stránkách. Tyto informace se používají na webových stránkách s cílem optimalizovat relevanci reklamy. 3 měsíce Facebook (Atlas)
   Marketingové ads/ga-audiences Používá službu Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří pravděpodobně převedou na zákazníky na základě chování návštěvníků online na různých webech. session AD24, Google
   Marketingové ATN Zacílí reklamy na základě behaviorálního profilování a geografické polohy. 2 roky Facebook (Atlas)
   Marketingové fr Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce AD24, Facebook
   Marketingové https://cx.atdmt.com/ Používá se ke sledování návštěvníků na více webových stránkách, aby se zobrazila příslušná reklama na základě preferencí návštěvníka. session Facebook (Atlas)
   Marketingové HUBLYTICS_EVENTS_53 Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z několika webových stránek, aby mohly prezentovat relevantnější reklamu. Umožňuje také webové stránce omezit počet návštěvníků zobrazujících stejnou reklamu. trvalé Hubspot
   Marketingové hubspotutk Sleduje identitu návštěvníka. Tento soubor cookie je předán marketingové platformě HubSpot při odesílání formulářů a používá se při odstraňování duplikací kontaktů. 1 rok AD24, Hubspot
   Marketingové NID Zaregistruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy. 6 měsíců Google
   Marketingové tr Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. session Facebook
   Neklasifikované c Slouží k identifikaci zákazníka 19 let Leady.com
   Neklasifikované

   CMS-75c13b67-FE

   Neklasifikované session Breezy
   Neklasifikované CMS-75c13b67-FE-language Pamatuje si zvolený jazyk 1 den Breezy
   Neklasifikované fontCacheExpires Neklasifikované trvalé AD24
   Neklasifikované leady_session_id Slouží k identifikaci zákazníka session Leady.com
   Marketingové lang Remembers the user's selected language version of a website session Linkedin
   Statistické

   AnalyticsSyncHistory

   Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. 29 dní Linkedin
   Marketingové bcookie Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 roky Linkedin
   Marketingové lidc Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 rok Linkedin
   Marketingové UserMatchHistory Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 29 dní Linkedin