Venkovní reklama může dobře sloužit lidem

Mnoho obyvatel měst nevidí přínos venkovní reklamě, reklama je obtěžuje a zbytečně venkovní prostor hyzdí.

Lidé ji nazývají reklamním smogem. Je to velká škoda a my tento stav budeme měnit. Chceme takovou venkovní reklamu, která bude lidem sloužit a pomáhat. Jak toho dosáhneme?

Prvním krokem je decentralizace zadávání reklamy. Každá centralizace omezuje nabídku a možnosti. Pouze decentralizovaná zadávání reklamy pomůže změnit styl marketérů a majitelů společností, které mají zájem o inzerci ve veřejném prostoru. Druhým krokem je zapojit reklamní panely ke zdroji zajímavých dat a informací. V dnešní zrychlené době je nezbytně nutné sdílet a zveřejňovat ideálně lokální aktuální data z konkrétního místa konkrétním lidem  - aktuální počasí i varování před deštěm, kroupami, zločinci nebo nebezpečnými situacemi. Třetím krokem je propojení panelů s Integrovaným záchranným systémem. Takto proaktivní digitální panely budou poskytovat nejen reklamní prostor, ale i prostor pro další informace pro kolemjdoucí. Panely budou pro kolemjdoucí přínosné, a ti je tak budou častěji vyhledávat. Čtvrtým krokem je využití panelů v celém konceptu chytrých měst. Chytrá města jsou fenoménem pro rok 2019. Veškerá data, které chytré město shromáždí, budou přímo poskytovány na panely pro obyvatele a návštěvníky města.

Venkovní reklama a její rozdíly

Venkovní reklamu lze dělit na papírovou a digitální. Papírová reklama má sice svůj smysl, ale je velmi náročná na rozmístění a následnou změnu. Ovšem venkovní digitální reklama má své nejlepší dny teprve před sebou. Digitální reklama prozatím nahrazuje venkovní papírovou reklamu téměř 1:1. Digitální reklama má lepší distribuci reklamních sdělení, vyšší operabilitu a nižší náročnost na lidské zdroje při výměně obsahu. I přes vyšší pořizovací náklady se změna vyplatí a umožní firmám ušetřit nemalé prostředky při výměně plakátů či jejich opravu a obnovu. Pojďme přidat i další rozměr do těchto digitálních nosičů a udělejme z nich nosiče zajímavých informací, a ne pouze reklamních sdělení.

Venkovní digitální reklama se dnes nachází na mnoha místech ve větších městech případně v krajských městech. Je však často redukována na velké LCD/LED obrazovky ve veřejném prostoru či na prostory obchodních center. Tím dochází k pokrytí určité části obyvatel a návštěvníků města. Nezasahuje ovšem přímo obyvatele přímo v samotných ulicích. Obyvatelé pohybující se po chodnících a pěších zónách jsou ideálním cílem digitální reklamy ve spojení s chytrým městem. Mohou získat mnoho cenných informací a zároveň být cílem reklamních stratégů a marketérů.

Chytré město

A proč spojovat reklamu a chytré město? Město by mělo žít, řemesla by se měla rozvíjet a lidé by měli mít možnost dozvědět se, co je v okolí nového. Pokud město bude chtít budovat síť informačních panelů, bude to zatěžovat městský rozpočet a bude muset počítat s náklady na údržbu, obměnu a další servis kolem panelů. Toto vše může převzít soukromý subjekt, který panely využije jak pro reklamu, tak bude poskytovat informace obyvatelům. Stačí najít smysluplné rozdělení a sladění těchto dvou zájmů. Město získá smysluplnou síť informačních panelů a také kontrolu na jejich velikostí či umístěním.

Přichází další éra digitalizace, a to éra digitalizace venkovního prostoru. Osobní prostor je již docela dobře zdigitalizován, ale tomu venkovnímu ještě hodně schází, aby ten osobní dohnal. Jdeme cestou, kdy to bude prospěšné pro všechny.

Zdroj: AD24