Spolky a neziskový sektor

Dejte o sobě vědět svému okolí. Podpořte své aktivity.

Proč AD24?

Zdarma

Neziskovky, spolky i jednotlivci mohou použít naši platformu bezplatně. Způsob využití je pouze na vás. Potřebujete se zviditelnit? Propagovat charitativní akci? Najít nové dobrovolníky?

Nejen „neziskovky“

Neziskovky jsou pro nás jak neziskové organizace, tak i zájmová sdružení a další organizace, které vykonávají společensky prospěšnou činnost. Do této skupiny zahrnujeme i jednotlivce, kteří chtějí dělat obecně prospěšnou činnost.

Proč zdarma?

Cítíme povinnost podporovat vlastním dílem pokud možno co nejvíce neziskových projektů. Je mnoho kvalitních projektů a zároveň málo možností jak je zviditelnit.

Pevně vyhrazený prostor

Registrací získáte výsadní práva, díky kterým můžete zadávat tzv. goodies kampaně. Goodies kampaně mají na každé obrazovce k dispozici minimálně 10% vysílacího času a to v průběhu celého dne. Tedy i v ty nejlepší časy.

Zkuste si sami, jak jednoduše lze dnes zadat venkovní reklama