Spolky a neziskový sektor

Dejte o sobě vědět svému okolí. Podpořte své aktivity.

Proč AD24?

Zdarma

Neziskovky, spolky i jednotlivci mohou použít naši platformu bezplatně. Způsob využití je pouze na vás. Potřebujete se zviditelnit? Propagovat charitativní akci? Najít nové dobrovolníky?

Nejen „neziskovky“

Neziskovky jsou pro nás jak neziskové organizace, tak i zájmová sdružení a další organizace, které vykonávají společensky prospěšnou činnost. Do této skupiny zahrnujeme i jednotlivce, kteří chtějí dělat obecně prospěšnou činnost.

Proč zdarma?

Cítíme povinnost přispět vlastním kouskem k podpoře co nejvíce projektů, které mají pozitivní vliv na naše okolí. Víme, že je kolem nás mnoho kvalitních projektů, které mají málo možností, jak se zviditelnit.

Pevně vyhrazený prostor

Zaregistrujete a napiště nám. Získáte speciální práva, díky kterým můžete zadávat tzv. goodies kampaně. Ty mají na každé obrazovce k dispozici minimálně 10% času a to v průběhu celého dne. Tedy i v ty nejlepší časy.