Podnikatelé a živnostníci

Podpořte své podnikání

Proč AD24?

Chci inzerovat

Potřebujete se zviditelnit? Vyjít z ekonomické krize? Mít efektivní reklamu na obrazovkách se zpětnou vazbou? Stačí tak málo – zaregistrovat se, nahrát média a nastavit kampaň. Vše je přehledné na jednom místě. Kampaň vytvoříte za 3 minuty ve 4 krocích.

Chci vydělávat

Vaše obchodní prostory vám mohou zajistit další pasivní příjem. Zapojte do naší sítě stávající TV nebo digitální obrazovku ve vaší provozovně. Pokud obrazovku v provozovně nemáte, pomůžeme Vám ji pořídit. Stačí nám jedna zásuvka na 230V. K instalaci nepotřebujeme žádné další kabely k internetu či posilovat signál wifi. Tak jednoduché to je. .

Zadání kampaně a reporting

Zvolte si v naší síti kde všude, v jakých časech a s jakou frekvencí přehrajeme vaši reklamu. Garantujeme vám přehrání vašeho spotu na zvolených obrazovkách. K dispozici je vždy online reporting o počtu reálných shlédnutí vašeho konkrétního spotu a reporting reálného počtu přehrání.

O nic se nestaráte

Zobrazení reklamy a doplňkových informací probíhá plně automaticky. Měření zjistí, zda je obrazovka zapnutá i zda zobrazuje správně placený obsah. Obrazovka je samoobslužná – sama se zapne i vypne dle plánu a v případě problému se sama opraví.

Zkuste si sami, jak jednoduše lze dnes zadat venkovní reklama