Přípravy jsou v plném proudu

Digital Out of Home (DOOH) prožívá turbulentní období. Ceny panelů a jiných profesionálních digitálních zobrazovacích zařízení poklesly na přijatelnou úroveň. To umožnilo dynamický rozvoj DOOH, které získává nové možnosti a otevírá nové obzory. AD24 přináší právě jeden takový obzor blíže k zákazníkům (inzerentům), ale i k dalším zájemcům, kteří by se rádi k DOOH přidali, jenom neví, jak na to.

Reklamní prostor velmi často zasahuje do veřejného prostoru, omezuje jej, ubírá z něj důležité metry a ten digitální občas nepříjemně oslňuje řidiče, chodce, anebo dokonce i obyvatele bytů. Za veškeré tyto obtíže nenabízí velkou přidanou hodnotu veřejnému prostoru. Reklamní sdělení je důležitý prvek konzumní společnosti, avšak reklamní nosič (papírový i digitální) by měl co nejméně obtěžovat a hyzdit veřejný prostor. Přesto se v dnešním veřejném prostoru setkáváme stále a více s reklamními nosiči, které mají pro občany nulovou přidanou hodnotu. Přesto se jejich množství stále zvyšuje, více blikají a svítí. Proč nevyužít tyto digitální plochy tak, aby se našel dobrý kompromis mezi přidanou hodnotou ve veřejném prostoru a zároveň i přenosu reklamního sdělení od inzerentů ke spotřebitelům? Odpor veřejnosti by ochladl a reklamní nosič by začal být vnímán jako zajímavý prvek občanské vybavenosti a informační společnosti. Takový cíl si klade za úkol AD24. Naše řešení má nemalý cíl.

Zkombinovat dva téměř protichůdné účely je velká výzva. DOOH poskytuje mnoho možností, jak propojit prvky informační společnosti s reklamními účely. Zatím se však nikdo této výzvy nechopil. To se teď změnilo. A nejen to. AD24 si vytyčilo ještě vyšší cíl. Nejen, že spojíme reklamu a informace pro občany, ale také umožníme komukoliv, aby mohl využívat DOOH prostředky k reklamním účelům. A to opravdu pro všechny – firmy, živnostníky, občasné podnikatele, občany, neziskovky, prostě kohokoliv, kdo umí nakupovat na internetu. Tak jednoduché to je. AD24 však nebude jen inkasovat peníze od inzerentů, panely si bude moci umístit do provozovny kdokoliv, kdo by měl rád příjmy z digitální reklamy. Každý, kdo vlastní zajímavý prostor, který směřuje do veřejného prostoru nebo má svoji vlastní klientelu, je tak kousek od možnosti, jak mít příjem z digitální venkovní reklamy. Při procházce veřejným prostorem lze najít mnoho míst, která jsou zajímavá pro inzerenty – výlohy provozoven (kadeřnictví, prodejna potravin, fitcentrum apod.), rohové prosklené plochy a jakékoliv místo, které je alespoň v některou denní dobu částečně frekventované, a tudíž zajímavé pro inzerenty. Platba za takto umístěnou plochu může být velmi zajímavým příjmem dané provozovny a k tomu ještě pomůže zvýšit počet míst, kde se ve veřejném prostoru budou objevovat zajímavé a prospěšné informace pro občany nejen z okolí. Tato síť digitálních reklamních panelů bude jak reklamní, tak i informační bod pro dané místo. 

Další z cílů AD24 již pouze vyplývá z výše popsaného. Chceme pomoci kultivovat veřejný prostor tím, že zkultivujeme a zatraktivníme digitální reklamní plochy ve městech a vesnicích. S tím také otevřeme tyto reklamní plochy komukoliv, kdo umí nakupovat na internetu. Těšte se na změnu, která přichází i do Vašeho města či vesnice.