Každý si najde, co potřebuje

Tento ceník je pouze orientační. Nastiňuje, jak systém počítá výslednou cenu a jaké máte možnosti v rámci jeho cenotvorby.

Základní jednotkou je AD24 credit neboli 1 ADC = 1 Kč. Základní koeficient obrazovky = 1. Od těchto dvou hodnot se odvíjí cenotvorba. 

 • Obrazovka má předdefinovaný koeficient, kterým se počítá cena klipu přehraném na obrazovce

 • Koeficient ovlivňuje velikost a umístění obrazovky, skóring místa s obrazovkou a průměrný počet kolemjdoucích

 • Každý klip lze nastavit s jinou prioritou

 • Každá obrazovka má vyhrazen minimálně 10% času na tzv. Goodies

 • Cena za klip se počítá přesně na sekundy – 10s klip bude mít nižší cenu než 14s klip na stejné obrazovce se stejnou prioritou

 • Typ Goodies mohou nastavit pouze předem autorizovaní uživatelé

Tyto hodnoty platí při koeficentu obrazovky = 1

Nízká priorita

0,1 ADC / 10s

Detail:

 • Speciální nízká cena
 • Přehraje se pouze, když obrazovka není plně vytížena reklamou s vyšší prioritou.

Normální priorita

0,5 ADC / 10s

Detail:

 • Standardní priorita
 • Přehrává se vždy v daných časech dle volby inzerenta

Vysoká priorita

1 ADC / 10s

Detail:

 • Máte jistotu, že se klip přehraje, i když je už obrazovka zaplněná
 • Vysoká priorita předbíhá ve frontě

Goodies

Zdarma

Detail:

 • Nekomerční sdělení
 • Propagace jednotlivců
 • Neziskový sektor spadá do této kategorie

Vzorová kalkulace

Délka klipu 13 sekund

6x za hodinu

Každý pracovní den

2 obrazovky

Koeficient obrazovky = 1

Délka kampaně 2 měsíce

Cena kampaně 819 Kč

Ikona zvonek

Mějte na paměti: Každá obrazovka má svůj koeficient, který mění její základní cenu dle atraktivity, místa, velikosti a dalších parametrů. Proto cena 0,5 ADC / 10s je pouze výchozí při koeficientu = 1 a může být vyšší i nižší v závislosti na zvolené obrazovce.