Vzorová kalkulace

Zjistit cenu vaší kampaně si můžete sami v naší platformě. Nic není závazné do doby, než kampaň 2x potvrdíte a tím ji odešlete ke schválení.

Restaurace, hospoda, kavárna

Provozovna má akci na 3 dny a nechce platit za celý měsíc reklamy. Zvolí si délku kampaně na 3 dny a ví, že v jejím okolí jsou 2 obrazovky s koeficientem 0,2. Chtějí reklamu přehrávat pouze v jejich pracovní době v pracovní dny od 6:00 do 18:00 a zvolí si četnost přehrání 18x za hodinu, aby oslovili během 3 dnů co nejvíce zákazníků. Mají vlastní video s délkou 13 sekund


Cena kampaně 168 Kč

Počet přehrání 1 296

E-shop se sportovním vybavením

Majitel chce zvýšit prodej svých produktů v přesně dané cílové skupině. Má k dispozici 15 sekundový klip a bude jej zobrazovat 6x za hodinu po celou provozní dobu obrazovky každý den. Aby zasáhl co největší počet zákazníků po celé zemi, vybral si  10 obrazovek s koeficientem 0,2 v různých fitness centrech. Délka kampaně 27 dní a v průběhu bude odměňovat jendotlivé produkty v kampani.


Cena kampaně  3 888 Kč

Počet přehrání 25 920

Jak se počítá cena kampaně?

Kampaň se počítá vždy na danou obrazovku jednotlivě. Základní cenu určují koeficient obrazovky a priorita kampaně, které stanoví základní cenu obrazovky za 10s dané kampaňe. Finální cenu kampaně pak určí reálná délka reklamního spotu, četnost přehrávání a počet jednotlivých obrazovek.

Koeficient obrazovky je ovlivněn velikostí a umístěním obrazovky, skóringem místa s obrazovkou a průměrným počtem kolemjdoucích.

Cena za kampaň se počítá přesně na sekundy dle přehrávaného klip – 10 sekundový klip bude mít nižší cenu než 14 sekundový klip na stejné obrazovce.

Priorita kampaně dává možnost postrčit kampaň, pokud jsou již obrazovky obsazeny vpřed. Více je priorita vysvětlena níže.

ADC je základní platební jednotkou, kterou používáme pro sjednocení počítání ceny kampaně v celé platformě.  Pro Česko platí, že AD24 credit neboli 1 ADC = 1 Kč.

Ukázkový příklad výpočtu ceny kampaně

(koeficient) x (ADC dle priority kampaně) x (délka klipu / 10 sekund) x (počet obrazovek) x (četnost x počet hodin za den) x (počet dnů)

0,3 x 0,5ADC x (13s/10s) x 2 x (18 x 12h) x 3 = 253 Kč

Priorita kampaně

Náhrát můžete video nebo nastavit délku zobrazení obrázku od 4 sekund do 2 minut. Cena se dle délky přesně přepočítá.

Nízká priorita

koef. obr * 0,1 ADC

Detail:

  • Speciální nízká cena
  • Přehraje se pouze, když obrazovka není plně vytížena reklamou s vyšší prioritou.

Normální priorita

koef. obr * 0,5 ADC

Detail:

  • Standardní priorita
  • Přehrává se vždy v daných časech dle volby inzerenta

Vysoká priorita

koef. obr * 1 ADC

Detail:

  • Máte jistotu, že se klip přehraje, i když je už obrazovka zaplněná
  • Vysoká priorita předbíhá ve frontě

Zdarma

Detail: