Každý si najde, co potřebuje

Tento ceník je pouze orientační. Nastiňuje, jak systém počítá výslednou cenu a jaké máte možnosti v rámci jeho cenotvorby. 

Základní jednotkou je AD24 credit neboli 1 ADC = 1 Kč. Základní koeficient obrazovky = 1. Od těchto dvou hodnot se odvíjí cenotvorba. 

  • Obrazovka má předdefinovaný koeficient, kterým se počítá cena klipu přehraném na obrazovce

  • Koeficient ovlivňuje velikost a umístění obrazovky, skóring místa s obrazovkou a průměrný počet kolemjdoucích

  • Každý klip lze nastavit s jinou prioritou

  • Každá obrazovka má vyhrazen minimálně 10% času na tzv. Goodies

  • Cena za klip se počítá přesně na sekundy – 10s klip bude mít nižší cenu než 14s klip na stejné obrazovce se stejnou prioritou

  • Typ Goodies mohou nastavit pouze předem autorizovaní uživatelé

Tyto hodnoty platí při koeficentu obrazovky = 1

Nízká priorita

0,1 ADC / 10s

Klip má speciální nízkou cenu a přehraje se pouze, když obrazovka není plně vytížena reklamou s vyšší prioritou.
 

Normální priorita

0,5 ADC / 10s

Standardní priorita. Přehrává se vždy v daných časech dle volby uživatele.

 

Vysoká priorita

1 ADC / 10s

Pokud chcete mít jistotu, že se klip přehraje, i když je už obrazovka zaplněná, můžete zvolit vysokou prioritu a předběhnout ve frontě.

Goodies

Zdarma

Ozvěte se nám, pokud si myslíte, že bychom Vás či Váš projekt měli na obrazovkách propagovat. Neziskový sektor spadá do této kategorie.

Vzorová kalkulace

Délka klipu 13 sekund

6x za hodinu

Každý pracovní den

2 obrazovky

Koeficient obrazovky = 1

Délka kampaně 2 měsíce

Cena kampaně
819 Kč

Ikona zvonek

Mějte na paměti: Každá obrazovka má svůj koeficient, který mění její základní cenu dle atraktivity, místa, velikosti a dalších parametrů. Proto cena 0,5 ADC / 10s je pouze výchozí při koeficientu = 1 a může být vyšší i nižší v závislosti na zvolené obrazovce.