Získejte z digitální reklamy maximum

Digitální reklama již dnes není pouze reklama na online stránkách nebo sociálních sítích. Nově se digitální reklama rozšiřuje i do offline světa na digitální panely, digiboardy, LCD panely a televize.

Díky AD24 je možné využívat digitální reklamu stejně, jako lze zadat reklamu na online stránky a sociální sítě a vytěžit z ní maximum. Venkovní reklama již není jen výsadou bohatých firem s velkými marketingovými rozpočty. Využijte materiály, které jste si již jednou vytvořili pro online prostředí.

Digitální reklama

Digitální reklama na LCD panelech vám poskytne více možností propagace a lépe promícháte celý marketingový mix. Reklamou přehlcené online prostředí potřebuje rozumný doplněk do ideálního mixu. Pokud zvolíte tiskové řešení, budete muset plánovat kampaň značně dopředu a připravit si větší rozpočet. Ztratíte flexibilitu, kterou znáte z online světa. Pokud zvolíte řešení na digitálních panelech, které byly do dnešní doby k dispozici a obluhovány operátory a obchodníky, příliš si nepomůžete. O kousek si zvýšíte flexibilitu, ale rozpočet budete muset mít veliký, abyste dostal zajímavou nabídku se zajímavými cenami. To platilo až do února 2019. Od března 2019 můžete využít řešení AD24.

Evoluce a inovace

Přinášíme na trh s venkovní digitální reklamou revoluci, evoluci i inovaci. Revoluce spočívá v decentralizaci celého systému. JIž není třeba obchodníků, operátorů ani dalších osob mezi inzerentem a digitálním panelem. Vše proběhne automatizovaně a i cenu znáte dříve, než samotnou kampaň potvrdíte a odešlete ke schválení. Přitom si sami přesně můžete nadefinovat, kde, kdy, jak často a za jakých podmínek se vaše reklama zobrazí. Evoluce spočívá v přístupu k digitálnímu panelu nejen jako k nosiči reklam, ale jako online zařízení, které zobrazuje reklamy, nekomerční sdělení, informace z města, doplňkové informace a slouží i bezpečnostním sborům či záchraným složkách při pátrání po pohřešovaných nebo nebezpečných osobách. Zároveň panel měří pro inzerenty své okolí a poskytuje jim tak informace o počtu osob, které shlédli jejich reklamu. 

Koncové zařízení

Nakonec, ale ne naposled, inovace se schovává v samotném koncovém zařízení, které přehrává reklamy na panelech a zajišťuje veškerý online přenos informací z panelu i na panel. AD24 player přehrává veškerý obsah, poskytuje doplňkové informace kolemjdoucím a v pravidelných intervalech testuje samotný panel. I zde přichází inovace. AD24 player netestuje panel skrze HDMI kabel nebo sériové rozhraní, ale má vlastní nezávislou diagnostiku, která je kompatibilní s jakýmkoliv digitálním panelem od malých po ty největší včetně obyčejných TV. Inzerenti tak mají jistotu, že se reklama opravdu přehrála a byla na panelu vidět. Jsme fér. Pokud nastane jakýkoliv problém, AD24 player přestane inzerentům přehrávání účtovat a těm se na konci kampaně vrátí alokované kredity zpět na účet.

Březen 2019 startuje změnu. Změnu, která přináší nový rozměr k venkovní digitální reklamě a zvýšuje její účinnost. Nový rozměr všeobecné prospěšnosti, který může využít mnoho měst a dalších prospěšných organizací.

Zdroj: AD24