Přípravy jsou v plném proudu

Digital Out of Home (DOOH) prožívá turbulentní období. Ceny panelů a jiných profesionálních digitálních zobrazovacích zařízení poklesly na přijatelnou úroveň.

To umožnilo dynamický rozvoj DOOH, které získává nové možnosti a otevírá nové obzory. AD24 přináší právě jeden takový obzor blíže k zákazníkům (inzerentům), ale i k dalším zájemcům, kteří by se rádi k DOOH přidali, jenom neví, jak na to. Reklamní prostor velmi často zasahuje do veřejného prostoru, omezuje jej, ubírá z něj důležité metry a ten digitální občas nepříjemně oslňuje řidiče, chodce, anebo dokonce i obyvatele bytů. Za veškeré tyto obtíže nenabízí velkou přidanou hodnotu veřejnému prostoru. Reklamní sdělení je důležitý prvek konzumní společnosti, avšak reklamní nosič (papírový i digitální) by měl co nejméně obtěžovat a hyzdit veřejný prostor. Přesto se v dnešním veřejném prostoru setkáváme stále a více s reklamními nosiči, které mají pro občany nulovou přidanou hodnotu. Přesto se jejich množství stále zvyšuje, více blikají a svítí. Proč nevyužít tyto digitální plochy tak, aby se našel dobrý kompromis mezi přidanou hodnotou ve veřejném prostoru a zároveň i přenosu reklamního sdělení od inzerentů ke spotřebitelům? Odpor veřejnosti by ochladl a reklamní nosič by začal být vnímán jako zajímavý prvek občanské vybavenosti a informační společnosti. Takový cíl si klade za úkol AD24. Naše řešení má nemalý cíl.

Procházka vám napoví

Při procházce veřejným prostorem lze najít mnoho míst, která jsou zajímavá pro inzerenty – výlohy provozoven (kadeřnictví, prodejna potravin, fitcentrum apod.), rohové prosklené plochy a jakékoliv místo, které je alespoň v některou denní dobu částečně frekventované, a tudíž zajímavé pro inzerenty. Platba za takto umístěnou plochu může být velmi zajímavým příjmem dané provozovny a k tomu ještě pomůže zvýšit počet míst, kde se ve veřejném prostoru budou objevovat zajímavé a prospěšné informace pro občany nejen z okolí. Tato síť digitálních reklamních panelů bude jak reklamní, tak i informační bod pro dané místo. 

Další z cílů AD24 již pouze vyplývá z výše popsaného. Chceme pomoci kultivovat veřejný prostor tím, že zkultivujeme a zatraktivníme digitální reklamní plochy ve městech a vesnicích. S tím také otevřeme tyto reklamní plochy komukoliv, kdo umí nakupovat na internetu. Těšte se na změnu, která přichází i do Vašeho města či vesnice.

Zdroj: AD24