Kde hledat nové zákazníky e-shopu?

Roky 2020 a 2021 byly pro ecommerce odvětví skvělým obdobím. Kvůli zavřeným provozovnám se na internet přesunulo mnoho nových zákazníků. Celý online trh zažil velký boom. Rok 2022 teď znamená pro mnoho eshopů ochlazení, nižší objemy a přemýšlení, jak udržet situaci pod kontrolou.

Rok 2021 také znamenal velký nárůst online inzerce a mnohem větší konkurenci i tlak na cenu v oslovování různých cílových skupin. Výkonnostní marketing tlačí vzhůru výkon na jednu utracenou korunu. Signály trhu ukazují, že se poprvé v historii u cílené online inzerce změnila křivka zisku na 1 utracený dolar. Do roku 2021 trvale rostl poměr mezi utraceným dolarem a návratností investice. Dnes již tato křivka kulminuje nebo i lehce klesá. Rok 2022 ukáže, zda se jedná o dočasný výkyv nebo nový trend.

Pro zachování výkonnosti online kampaní je důležité dobře kombinovat mediální mix a nespoléhat se pouze na jeden kanál. Multichannel marketing je důležitou součástí růstu každé společnosti, každého eshopu. Facebook, vědom si této nutnosti, poskytuje průzkumy a statistiky, které ukazují, jak lze pomocí DOOH zvýšit efekt Facebook inzerce, a to až o celých 47 %! (zdroj facebook.com)

Venkovní reklama, a zvláště ta digitální, poskytuje velmi dobrou míru aktivace zákazníka (zdroj icxa.org). Pomáhá eshopu, značce, produktu nebo webové stránce, aby se o nich zákazník dozvěděl. Aby poznal, že takovýto produkt nebo služba existuje.
Klíčové procesy se při výběru výrobku odehrávají ve starších částech mozku, jako je limbický systém, kde jde spíš o emoce a asociace. Důležité je, aby se vám ve chvíli, kdy přiběhnete do krámu a potřebujete kávu, aktivovaly v mozku určité nervové spoje, které vám rozhodování ulehčí, abyste nad ním nemuseli dlouze přemýšlet.

Dalším atributem je fluence, což znamená, že bychom měli mít politickou stranu ideálně neustále na očích, a to hlavně v situacích, kdy má náš mozek pocit, že se nerozhoduje.

Podvědomé asociace se nejlépe vytváří v momentu, kdy si politické strany všimneme jen tak mimochodem. Zase použiju příklad z marketingu, ale krásně je to vidět třeba na Alze. Přestože je Alza internetový obchod, tak nejvíc investuje do reklamy mimo on-line prostor. Zákazník pak například jede tramvají, nechce si v tu chvíli nic kupovat, ale jeho podvědomí přesto vnímá toho velkého zeleného Alzáka na zdi domu, který je právě před ním, nebo z televize slyší jeho příšerný hlas. Tím se budují asociace a v situaci, kdy mu spadne na zem telefon, rozbije se a on bude potřebovat nový, naskočí mu v hlavě právě Alza.
Sociolog Vojtěch Prokeš z agentury Behavio Labs pro Aktuálně.cz

Synergie venkovní reklamy a online inzerce zvýšuje výkon online inzerce na jednu utracenou korunu. Právě díky venkovní reklamě dochází k lepším asociacím v momentě, kdy zákazník v online prostředí hledá nějaký produkt či službu a vyskočí na něj online reklama. Díky předchozí asociaci s venkovní reklamou ve starší části mozku tak zákazník klikne právě na tu online reklamu, která se mu propojí s tím, co uviděl v reálném světě. Proto je aktivace zákazníků digitální venkovní inzercí tak úspěšná.

Dříve byla venkovní reklama při své ceně pouze pro ty s vysokým rozpočtem na marketing. Dnes je již situace jiná. Není třeba vyrábět velké papírové plachty, billboardy či dávat propagaci na obří digiboardy s rozpočtem na jednu lokalitu v desítkách tisíc korun za týden či měsíc. Lze zacílit na budoucí zákazníky v místě, kde tráví svůj volný čas, sportují nebo odpočívají. Díky obrazovkám umístěným v čekárnách, fitkách a sportovních arénách lze využít hyper lokální cílení na danou kategorii provozoven a zvýšit tak účinek venkovní reklamy. Přitom díky zcela variabilnímu rozpočtu si takovou inzerci může dovolit každý provozovatel eshopu či majitel provozovny.

AD24 vytvořilo unikátní synergii technologie a venkovní inzerce. Zadání inzerce s připraveným médiem trvá pouze pár minut a je zcela pod kontrolou inzerenta. Přesně měříme, kolik lidí inzerci opravdu vidělo. Máte tak jistotu, že zákazníci vidí kampaň i v menší provozovně a také kolikrát ji viděli. Zároveň kontrolujeme samotnou obrazovku, zda opravdu funguje. Pokud např. vypadne proud nebo někdo obrazovku odpojí, automaticky se kampaně přestanou účtovat a vrátí se kredity na účet pro další inzerování.

Zkuste si zadat digitální venkovní inzerci na obrazovky AD24. Vše můžete ovládat z vašeho počítače. Registrujte se a k prvním utraceným 200 Kč Vám přidáme další 2000 Kč.

Ukázková kalkulace kampaně

10 sekundový spot se u kampaně běžící 1 měsíc na 60 obrazovkách zobrazí každou hodinu. Celkově se zobrazí přibližně 18 800. A zhlédne jej okolo 7 000 osob.

Cena kampaně je 1880 Kč, tedy pouze 27 haléřů za reálné, měřené zhlédnutí a aktivaci zákazníka.

7 000 osob se potenciálně může jednou stát novými zákazníky. Díky cílení na lokalitu nebo kategorii lze dosáhnout toho, že zmiňovaných sedm tisíc osob bude maximálně relevantních.