Digitální reklama mimo domov má pro e-shopy velký potenciál

Digitální reklama mimo domov (DOOH) se stává stále populárnější a e-shopy by měly věnovat pozornost jejímu využití. DOOH reklama je forma reklamy mimo domov, která využívá digitální technologie k prezentaci reklamního obsahu na obrazovkách umístěných v městském i veřejném (soukromém) prostoru.  Obrazovky mohou být umístěny na nejrůznějších místech, jako jsou například čekárny, fitka, metro, autobusové zastávky, obchodní centra a další.

Výhody pro e-shopy jsou značné a zahrnují

1. Vysoká viditelnost

DOOH reklama se prezentuje na obrazovkách, které jsou umístěny v prostoru, který navštěvují každý den desítky až stovky lidí. To znamená, že e-shopy mohou dosáhnout vysokého počtu potenciálních zákazníků, kteří sledují obrazovky nebo procházejí kolem těchto obrazovek.

2. Cílení publika

DOOH reklama umožňuje e-shopům cílit své reklamy na konkrétní demografickou skupinu. Například e-shop se sportovním zbožím může cílit své reklamy na populaci navštěvující fitness centra.

3. Interaktivita

DOOH reklama má interaktivní prvky, jako například QR kód, který umožňuje zákazníkům přejít rovnou na stránky e-shopu nebo dané výhodné nabídky. Toto má významný dopad na prodej, protože zákazníci se mohou seznámit s produkty blíže a podrobněji.

4. Možnost real-time změn

E-shopy mohou snadno a rychle aktualizovat své reklamy v reálném čase. To znamená, že mohou rychle reagovat na aktuální trend nebo nabídku. Mohou pracovat s emocemi a reagovat na aktuální změny ve společnosti.

5. Využití dat

DOOH reklama umožňuje e-shopům využívat data k analyzování účinnosti svých reklam a k určení nejúčinnějšího přístupu. Tyto data mohou být získány prostřednictvím technologií jako je například sledování pohybu, sledování zdrojů a další. Tyto informace mohou být použity k optimalizaci reklamního obsahu a k dosažení nejlepších výsledků.


Lze říci, že DOOH reklama představuje pro e-shopy významnou příležitost k dosažení vysokého počtu potenciálních zákazníků a k dosažení úspěšného prodeje. Je důležité využít tuto příležitost efektivně a cíleně, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Je dobré využívat DOOH reklamu ve spojení s online kampaněmi tak, aby se vzájemně doplňovaly. E-shopy by měly zvážit použití DOOH reklamy jako součást svého marketinového mixu, aby dosáhly svých obchodních cílů a rozšířily své publikum.

Venkovní reklama může pomoci e-shopům na několika způsoby

1. Zvýšení povědomí o značce a jménu

Venkovní reklama může pomoci e-shopu zvýšit povědomí o své značce a jménu, což může vést k většímu zájmu o produkty a služby nabízené na e-shopu. Pomůže to zvýšit loajalitu zákazníků, kterým se bude e-shop častěji připomínat. A to i v místech, kde by to nečekali.

2. Přilákání nových zákazníků

Venkovní reklama může být efektivním způsobem, jak přilákat nové zákazníky, kteří by jinak nemuseli o eshopu vědět.

3. Zvýšení návštěvnosti eshopu

Když zákazníci vidí venkovní reklamu, mohou být motivováni k navštívení eshopu, což může vést ke zvýšení návštěvnosti.

4. Zvýšení prodeje

Pokud se podaří zvýšit povědomí o značce a návštěvnost eshopu, může to vést ke zvýšení prodejů.

5. Zlepšení značky

Když je venkovní reklama kreativní a atraktivní, může pomoci eshopu zlepšit svou značku a posílit své postavení na trhu.


Je důležité mít na paměti, že úspěch venkovní reklamy závisí na mnoha faktorech, jako je například umístění, design, cílení a mnoho dalšího. Proto je důležité pečlivě plánovat venkovní reklamní kampaň, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků.